гледания: 431, популярност: 80, изпратена на 04.22.2022

"Always On My Mind", Elvis Presley


Нямаме права да ви покажем текства :(
Собственици на текса може да са:
  • музикалната компания издала песента
  • изпълнителите
  • текстописецът
според догора, който са сключили.
Без разрешение, ние нямаме право да покажем текста!
Ако сте собственик на текста, моля пишете ни на [email protected] за съгласие.
Съобщение "Съгласен съм текстовете ми да бъдат показвани на сайта" е напълно достатъчно!
„Винаги в мислите ми“
Елвис Пресли

Може би не съм се отнасял с теб
толкова добре, колкото трябваше.
Може би не съм те обичал
толкова, колкото трябваше.
За малките неща, които трябваше да кажа и направя,
просто никога не намерих време.

Ти си винаги в мислите ми,
ти си винаги в мислите ми.

Може би не те подкрепях
през всичките онези самотни, самотни времена
и предполагам, че никога не съм ти казвал,
че съм толкова щастлив, че си моя!
Ако съм те накарал да се чувстваш пренебрегната,
мое момиче, толкова съжалявам, че бях сляп.

Ти си винаги в мислите ми,
ти си винаги в мислите ми.

Кажи ми, кажи ми, че твоята сладка любов не е умряла
Дай ми, дай ми още една възможност
да те направя щастлива, щастлива...

За малките неща, които трябваше да кажа и направя,
просто никога не намерих време.

Ти си винаги в мислите ми,
ти си винаги в мислите ми,
ти си винаги в мислите ми.

Може би не съм се отнасял с теб
толкова добре, колкото трябваше.
Може би не съм те обичал
толкова, колкото трябваше.
Може би не те подкрепях
през всичките онези самотни, самотни времена
И предполагам, че никога не съм ти казвал,
че съм толкова съм щастлив, че си моя!
Може би не съм се отнасял с теб
толкова добре, колкото трябваше.
Може би не съм те обичал
толкова, колкото трябваше.
Може би не съм те обичал
през всичките онези самотни, самотни времена.


Maybe I didn't treat you
Quite as good as I should have
Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
Little things I should have said and done
I just never took the time

You were always on my mind
You were always on my mind

Maybe I didn't hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I'm so happy that you're mine
If I made you feel second best,
Girl, I'm so sorry I was blind

You were always on my mind
You were always on my mind

Tell me, tell me that your sweet love hasn't died
Give me, give me one more chance
To keep you satisfied, satisfied

Little things I should have said and done
I just never took the time

You were always on my mind
You were always on my mind
You were always on my mind

Maybe I didn't treat you
Quite as good as I should have
Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
Maybe I didn't hold you
All those lonely, lonely times
And I guess I never told you
I'm so happy that you're mine
Maybe I didn't love you
Quite as often as I could have
Maybe I didn't love you
All those lonely, lonely times
www.tekstove.info 2008-2019, връзка с нас, правила